Dyreklinikk

 Dyrevelferds Organisasjoner

Dyrelink Norge støtter organisasjoner som jobber for dyrenes vel.

Nedenfor finner du links til diverse dyrevelferds organisasjoner. Dyrelink.no sine medarbeidere er opptatt av konservering av truede dyrearter og at dyr ikke lider, og ber derfor alle om å hjelpe til ved å støtte disse organisasjonene i deres arbeid for en bedre verden for dyrene.

World Wildlife Foundation Norge

www.wwf.no

Dyrebeskyttelsen Norge

 www.dyrebeskyttelsen.no

NOAH - for dyrs rettigheter

www.dyrsrettigheter.no

Dyrevernalliansen

www.dyrevern.no

The World Society for the Protection of Animals (WSPA) is an international animal welfare organisation. WSPA works with more than 600 member societies to raise the standards of animal welfare throughout the world. Their vision is a world where animal welfare matters and animal cruelty ends.

www.wspa-international.org

Animals Asia Foundation (AAF) is a Hong Kong-based charity that seeks to end cruelty to animals in Asia.

www.animalsasia.org

Worldwide Veterinary Service is a registered UK charity that supplies veterinary resources, in the form of volunteer teams, drugs, equipment and advice to help animal charities and non-profit organisations around the world.

www.wvs.org.uk

Whale and Dolphin Conservation Society is a wildlife charity that is dedicated solely to the worldwide conservation and welfare of all whales, dolphins and porpoises

www.wdcs.org 

The Humane Society of the United States
The Canadian seal hunt is underway, and the ProtectSeals team is on the ice to document the kill. This is the largest slaughter of marine mammals on Earth. Join us to stop this atrocity.

www.hsus.org/protectseals.html

 

Dyrelink Norge

We at Dyrelink care about animals.


hundpensjonat

hundpensjonat

hundpensjonat

katt i kattepensjonat